Důležité informace

Druhy odpadů
Než objednáte
Druhy odpadů

Lehký odpad bez suti

Nábytek, koberce, lina, plasty, igelity, železo, dřevo, textil, elektro, okna, lednice (+200 Kč), malá pneu (+50 Kč), velká pneu (+100 Kč)

Co sem nepatří

Suť, zemina, sádrokarton (nad 3 %), nebezpečný odpad jako jsou IPA a Eternit a další, chemické látky, nebezpečné elektro


Těžký stavební odpad

Nábytek, koberce, lina, plasty, igelity, železo, dřevo, elektro, Sádrokartony, zemina, kamení, suť, betony

Co sem nepatří

Zemina, kamení a suť nad 3 %, nebezpečný odpad jako jsou IPA a Eternit a další, chemické látky, nebezpečné elektro


Suť a betony do 50 cm

Cihly, keramika, dlaždice, betony, omítky, střešní krytiny

Co sem nepatří

Sádrokartony, plasty, dřevo, kabely, papíry, igelity, asfalt, izolační materiály, eternit a další materiály s azbestem, IPA


Čisté dřevo (bio odpad)

Nábytek, dřevo, větve, stavební odřezky, tráva, listí

Co sem nepatří

Sádrokartony, sutě, betony, plasty, dřevo, kořeny, kabely, papíry, igelity, asfalt, izolační materiály, eternit a další materiály s azbestem, IPA a všechno ostatní


Zemina

Zemina, kameny

Co sem nepatří

Sádrokartony, sutě, betony, plasty, dřevo, kořeny, zahradní drny, kabely, papíry, igelity, asfalt, izolační materiály, eternit a další materiály s azbestem, IPA a všechno ostatní


Objednání služeb
Než objednáte

Než objednáte kontejner, prosím nezapomeňte, že


Pokud kontejner nebude stát na vašem pozemku, je potřeba si na místním odboru dopravy zažádat o povolení k záboru vozovky nebo obecního prostoru.


Pro kontejner a jeho složení je třeba prostor. Můžete si objednat i úzký kontejner, který nepřesáhne okraj chodníku.


Každý druh odpadu vyžaduje jiný typ kontejneru. V případě potřeby nám můžete zavolat na číslo 704 179 179.
Rádi vám poradíme.

Objednání služeb